JeugdzorgPlus

Ketenpartners

JeugdzorgPlus heeft als doel het ontwikkelingspad van jongeren die op verschillende levensgebieden dreigen vast te lopen weer een positieve richting te geven. De JeugdzorgPlus behandeling is geheel gericht op het bereiken van dit keerpunt. Hierbij is de gesloten plaatsing een strategische interventie in een totaalprogramma, acute situaties uitgezonderd.

De Doen Wat Werkt aanpak vormt de basis voor de behandeling. Doen Wat Werkt betekent dat een (mogelijke) gesloten plaatsing altijd samengaat met een intensieve ambulante therapie MST, MDFT of RGT, waarbij de volgende maatschappelijke opdracht leidend is: “Zorg voor een positief keerpunt in het ontwikkelingspad van de jongere die vastloopt in het gezin, de school en de hulpverlening. Realiseer zo snel mogelijk de veranderingen die het mogelijk maken om deze jongere veilig en effectief binnen een reguliere context met aldaar beschikbare hulp en steun verder te helpen”.

Samenwerking

Samenwerking met verwijzers, ketenpartners en wijk- en basisteams binnen Doen Wat Werkt is erop gericht dat jongeren en hun ouders zo effectief mogelijk geholpen worden. Alles wordt in werking gezet om in een zo kort mogelijke tijd tot een positief keerpunt te komen, waarmee jongeren en hun ouders, verzorgers of vervangend opvoeders weer veilig verder kunnen. Hiervoor zetten we binnen Doen Wat Werkt de effectief gebleken behandelinterventies in: MST, MDFT of RGT. Een gesloten opname bij JeugdzorgPlus is een onderdeel van dit ambulante behandeltraject, maar soms is  de mogelijkheid van opname al voldoende als ‘stok achter de deur’, waarmee een plaatsing voorkomen kan worden. 

Binnen Doen Wat Werkt worden de intensieve behandelinterventies MST, MDFT en RGT uitgevoerd door Elker, Yorneo, Jeugdhulp Friesland, Accare en VNN. Uiteraard zijn combinaties in trajecten van beschikbare en effectieve modules of programma’s van andere zorgaanbieders op maat mogelijk.

Voor- en nazorg

Samenwerking is er uiteraard ook en vooral met jongeren en hun ouders, of andere beschikbare partijen. Hierbij is het van essentieel belang dat zij betrokken worden bij de overweging van inzet van JeugdzorgPlus en op alle mogelijk daaropvolgende beslis- of evaluatiemomenten. Door het Servicepunt JeugdzorgPlus tijdig te benaderen voor advies of een oriënterend kennismakingsgesprek wordt samenwerking op alle fronten geborgd. In de nazorg van een plaatsing bij JeugdzorgPlus blijft het kernteam nog structureel betrokken.