Informatie voor ouders

Privacy van ouders en kind

Wanneer uw zoon of dochter in JeugdzorgPlus is geplaatst, heeft u als ouder bepaalde rechten. Privacy is daar onderdeel van.

Vastleggen van gegevens

Tijdens behandeling leggen we allerlei gegevens vast in een dossier. Denk aan gegevens van de jongere, maar ook gegevens over u en uw gezin. Ook leggen we informatie vast die met de behandeling te maken heeft. Dit kan een verblijfs- of behandelplan zijn of stukken van officiële instanties. We zijn wettelijk verplicht om zeer zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Dossier inzien
Ouders kunnen het dossier van hun kind inzien. Soms zijn er redenen waarom u geen of deels inzage krijgt. Dit bespreken we dan met u. Als uw zoon of dochter 16 jaar of ouder is, dan heeft u toestemming van uw kind nodig. U kunt het dossier ingezien in JeugdzorgPlus. Hiervoor maakt u een afspraak met de systeembehandelaar van uw kind. Medewerkers van JeugdzorgPlus hebben toegang tot het dossier van uw kind, maar alleen als dat noodzakelijk is voor hun werk. Hetzelfde geldt voor wijk- en basisteams, de Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming.

Bewaren en vernietigen van dossier
Nadat de hulpverlening in JeugdzorgPlus is afgerond, bewaren we het dossier van uw kind minimaal 15 jaar in ons archief. U kunt JeugdzorgPlus vragen gegevens over uzelf, uw kind of uw gezin te vernietigen. Wanneer een ander persoon belang heeft bij het bewaren van de gegevens, dan zal JeugdzorgPlus niet aan dit verzoek voldoen.

lezen: brochure over Privacy

Wilt u meer lezen over de privacy van u en uw kind, download dan hier de brochure.