Informatie voor ouders

Klachten

Heeft u vragen of opmerkingen over de jeugdzorg, de manier waarop u behandeld bent of de informatie die u krijgt? Of bent u het oneens met de behandeling van uw zoon of dochter binnen JeugdzorgPlus? Dan kunt u contact opnemen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ).

Vertrouwenspersoon AKJ/Zorgbelang Groningen

Het AKJ geeft u informatie en advies. Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan zal dat worden opgepakt door een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen.
Zie voor meer informatie AKJ / Zorgbelang Groningen:
www.zorgbelang-groningen.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp-ouders-verzorgers

Klachtencommissie

Wanneer u niet tevreden bent met de behandeling of bejegening door de organisatie, dan kunt u een klacht indienen. JeugdzorgPlus heeft een klachtencommissie. Deze bestaat uit mensen die niet bij ons werken. De commissie is onafhankelijk. De commissie beoordeeld klachten, doet daarover een uitspraak en kan eventueel bemiddelen. Heeft u een klacht? Dien deze dan schriftelijk in bij:

JeugdzorgPlus
T.a.v. Secretaris Klachtencommissie
Postbus 274
9700 AG Groningen