Informatie voor ouders

Cliëntenraad

JeugdzorgPlus hecht grote waarde aan uw mening over JeugdzorgPlus. We betrekken ouders en jongeren daarom bij belangrijke veranderingen in het beleid en de werkwijze van JeugdzorgPlus. De cliëntenraad van JeugdzorgPlus adviseert de directie over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de jongeren in JeugdzorgPlus. De raad vergadert eens per zes weken. Meer informatie of contact met de Cliëntenraad? Mail: clientenraad@elker.nl

Nieuwe leden

De cliëntenraad zoekt ouders/verzorgers die mee willen denken over JeugdzorgPlus.
Interesse? Neem dan contact met ons op via clientenraad@elker.nl