Informatie voor ouders

Bezoek en contact

Uiteraard mag u een bezoek brengen aan uw zoon of dochter. U kunt uw kind alle dagen tot 20.00 uur bezoeken in JeugdzorgPlus. Hiervoor maakt u een afspraak via de groepsleiding van de groep waar uw kind verblijft.

Bezoekregels

U moet zich bij elk bezoek legitimeren. Bij een bezoek mag u geen spullen mee naar binnen nemen waarmee beeld- en geluidsopnames gemaakt kunnen worden. Wanneer uw kind in JeugdzorgPlus wordt geplaatst, krijgt u meer informatie over de bezoekregels in JeugdzorgPlus.

Bellen met uw kind

Als ouder kunt u zelf niet bellen met uw zoon of dochter. Uw kind mag wel bellen. Dat kan 2x per week op vastgestelde avonden. U kunt met de groepsleiding afspraken maken over regelmatig contact om te horen hoe het met de behandeling van uw kind gaat.

Post

Ouders mogen zoveel brieven en kaartjes schrijven als ze willen. Uw zoon of dochter mag zelf ook onbeperkt post versturen.