JeugdzorgPlus

Informatie voor ouders

Voor ouders of verzorgers is de plaatsing van hun kind in een instelling voor JeugdzorgPlus ingrijpend. Je wilt graag zo snel mogelijk positieve verandering zien. Dit vormt dan ook de aanleiding voor de behandeling: wat moet er veranderen zodat de behandeling in JeugdzorgPlus een keerpunt in het leven van jullie en jullie kind betekent? 

Actieve rol van ouders

Om dit positieve keerpunt te bereiken bent u als ouder hard nodig. Alleen door met u als ouder te werken kunnen we de problemen van uw kind succesvol aanpakken. De JeugdzorgPlus betrekt u daarom bij de behandeling: voor en tijdens de opname, bij het opstellen van de behandeldoelen en bij elke nieuwe fase in de behandeling. Ook krijgt u de gelegenheid om de behandelgroep en de school van uw kind te bezoeken. 

Systeembegeleider

De systeembegeleider van JeugdzorgPlus helpt u bij het werken aan doelen in uw eigen omgeving of die van uw kind. Wie neemt het stokje over van Jeugdzorgplus als gesloten behandeling niet meer noodzakelijk is? Waar gaat uw zoon of dochter wonen en waar volgt hij dan onderwijs of dagbesteding? Ook biedt de systeembegeleider ondersteuning bij uw eigen vragen en problemen over de opvoeding of benadering van uw kind.

Onderdeel van een traject

De behandeling in JeugdzorgPlus is altijd onderdeel van een intensief ambulant traject. Het maakt hiervoor niet uit waar uw kind straks gaat wonen: dit kan thuis zijn, zelfstandig of in een passende, open voorziening. Het gaat erom dat de behandeling bij de gesloten inrichting altijd een time-out is in een langer durend traject waarbij er iemand van MST, MDFT of RGT altijd voor u en uw kind klaarstaat.