JeugdzorgPlus

Informatie voor jongeren

Je kunt in de gesloten inrichting geplaatst worden als de kinderrechter daarvoor een machtiging heeft afgegeven. Niet als straf, wel om jou tegen jezelf of tegen anderen te beschermen. JeugdzorgPlus biedt intensieve behandeling in een gesloten omgeving. Dit betekent dat je niet zomaar naar buiten kunt. Ook gelden er regels over wat je wel en niet mag. Voor veel jongeren is dit best wennen. Toch kan die structuur en die duidelijkheid juist voor rust zorgen. Je aandacht ligt voor een tijdje helemaal op jouw behandeling. 

Het oriënterend kennismakingsgesprek

Voordat je opgenomen wordt in JeugdzorgPlus, of als er twijfel is over of dit de best passende stap is wat jij nodig hebt, wordt er een oriënterend kennismakingsgesprek gevoerd. Dit is een gesprek voor de jongere, ouders en verwijzers met een hulpverlener van het Servicepunt JeugdzorgPlus. Het doel van dit gesprek is om te kijken wat er moet gebeuren om jouw behandeling en leefomstandigheden weer veilig op de rit te krijgen. Zo worden er vragenlijsten gebruikt en wordt de SOS methodiek ingezet.

Verblijf

Routine en structuur zijn belangrijk binnen JeugdzorgPlus. Daarom volg je elke dag een dagprogramma. Dit programma bestaat uit school, behandeling en activiteiten. Aan dit dagprogramma doet iedereen mee, behalve wanneer dit om een speciale reden niet mogelijk is.

Huisregels

Tijdelijk woon je op een behandelgroep van JeugdzorgPlus. De gesloten inrichting heeft huisregels en soms hebben groepen eigen groepsregels. In de regels staat bijvoorbeeld welke spullen je op je kamer mag hebben en wanneer je bezoek mag ontvangen. Ook maken we afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan. Het is belangrijk dat we ruimte maken voor elkaar, zodat iedereen aan zijn eigen behandeldoelen kan werken.

Kernteam

JeugdzorgPlus gaat samen met jou en je ouders of verzorgers aan de slag om tot snelle oplossingen te komen die voor jou nodig zijn om weer veilig verder te kunnen in je eigen sociale omgeving. Voor deze behandeling is het kernteam van JeugdzorgPlus je aanspreekpunt. Vanuit de behandelgroep is dit je coach, vanuit school je mentordocent en voor je ouders en verwijzers is er een systeembegeleider. Er is altijd een gedragswetenschapper betrokken die meekijkt of de juiste stappen voor jou gezet worden.