Hulpaanbod

Ambulante Jongerenhulp (AJH)

12 - 23 jr

Ambulant

Soms kunnen jongeren een extra steuntje in de rug gebruiken. Omdat het op meerdere vlakken even niet meer gaat. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn thuis of op school. Of omdat de jongeren worstelen met zelfvertrouwen en sociale contacten. Ambulante Jongerenhulp kan jongeren hier eventueel mee helpen.

Wat is Ambulante Jongerenhulp?

Ambulante Jongerenhulp is begeleiding voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die problemen ervaren op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld thuis, op school, op werk of in de vrije tijd. Het uitgangspunt van Ambulante Jongerenhulp is om samen met de jongere op maat te werken aan vastgestelde doelen. Wanneer een jongere wordt aangemeld, wordt op basis van de vraag gekeken welk traject het beste bij hem of haar past:

 • Sociale problemen
 • Psychische problemen
 • Gedragsproblemen van kinderen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Criminaliteit
 • Schulden
 • Verslavingsproblemen
 • Psychiatrische problemen
 • Verstoorde ouder-kindrelatie

Werkwijze

 1. Jongeren brengen met de hulpverlener in kaart welke problemen ze ervaren. Het is belangrijk dat jongeren zelf aangeven hoe ze deze problemen op willen lossen. Het hele netwerk kan hierbij betrokken worden. Samen met de jongere wordt vervolgens het behandelplan opgesteld. 

 2. De hulpverleners bezoeken de jongeren regelmatig. De begeleiding kan op verschillende plekken plaatsvinden. Bijvoorbeeld op school, thuis of op het kantoor van de hulpverlener. Ze bespreken hoe het gaat en waar jongeren tegenaan lopen. In overleg met en/of samen met de jongeren worden mensen die voor hen belangrijk zijn betrokken bij de behandeling. 

 3. Regelmatig wordt de begeleiding geëvalueerd. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

Aanmelden

Om voor deze begeleiding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin. Neem voor meer informatie contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050 523 94 94.

Ga naar het volledige aanbod