Hulpaanbod

Acute Opvang 18-27 jaar

Op locatie

Elker, Wender, Leger des Heils en WerkPro werken samen om zwerfjongeren met Acute Opvang sneller te kunnen opvangen. Hiermee wordt in Groningen gewerkt aan het landelijke doel ‘Geen zwerfjongeren meer op straat’. Met Acute Opvang leveren de organisaties maatwerk om dakloze jongeren van 18 tot 27 jaar te ondersteunen.

Elker, Wender en Leger des Heils richten zich vooral op de opvang en de daarna in te zetten hulp. WerkPro biedt dagbesteding en als nodig onderdak.

Wat is Acute Opvang?

Het doel van dit project is: ‘Jongeren krijgen een passend hulpverleningsaanbod, werken gericht aan hun toekomst, gaan het liefst terug naar een thuissituatie, naar school of aan het werk."
Dit willen we bereiken door Spoedhulp in te zetten en onderdak te bieden.

Voor wie is Acute Opvang?

We zijn er voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die acute hulp nodig hebben door een crisis thuis en zonder dat er hulpverlening betrokken is. Meestal is de crisis dat de jongere dakloos dreigt te worden.

Jongeren kunnen zelf bellen naar:

 1. Bereikbaarheidsdienst Beschermd Wonen (Elker) 06-20699639
 2. Hoendiephuis (Wender): 06-53837864
 3. Leger des Heils 088-0652288 (werkdagen) of 06-15318569 (avonden en weekenden)

Hoe het werkt stap voor stap:

  1. We maken eerst duidelijk wat de hulpvraag is. De begeleider die de vraag telefonisch ontvangt, blijft deze "vasthouden" tot die bij de juiste hulpverlener is.
  2. Huisvesting en begeleiding/hulpverlening kan dan starten.
  3. De begeleider richt zich met de jongere op stabiel krijgen van de onderstaande punten:
   1. Onderdak
   2. Dagbesteding
   3. Financiën
   4. Netwerk (tenminste  volwassene waar de jongere op terug kan vallen)
  4. Begeleider vraagt als stap 3 stabiel is (met jongere) vervolghulpverlening aan.
  5. Begeleider draagt hulpverlening over aan nieuwe begeleider van vervolghulpverlening

Veel voorkomende problemen

 • Problemen met zelfstandig wonen

Hoe werkt Acute Opvang?

De doelgroep van het huidige project betreft jongeren van 18 jaar of ouder die acute hulp nodig hebben wegens een crisis in de thuissituatie. De crisis kan uiteraard verschillen van aard maar over het algemeen is er/dreigt er een gebrek aan onderdak waardoor de jongere op straat zou komen te staan.

Werkwijze

 1. Jongeren kunnen zich melden bij twee telefoonnummers (Bereikbaarheidsdienst Beschermd Wonen 06-20699639 of telefoonnummer Hoendiephuis: 06-53837864).

 2. De hulpvraag wordt vastgesteld. De begeleider die de casus telefonisch ontvangt houdt hem vast tot dat iemand anders hem vastheeft.

 3. Huisvesting en begeleiding/hulpverlening kan starten.

 4. Begeleiding richt zich om de onderstaande punten stabiel te krijgen:

   1. Onderdak
   2. Dagbesteding
   3. Financien
   4. Netwerk
   5. 1 volwassene waar de jongere op terug kan vallen
 5. Begeleiding zal vervolghulpverlening aanvragen.

 6. Begeleiding draagt zorg over aan nieuwe hulpverlening.

Aanmelden

Jongeren kunnen zich melden bij twee telefoonnummers (Bereikbaarheidsdienst Beschermd Wonen 06-20699639 of telefoonnummer Hoendiephuis: 06-53837864).

Ga naar het volledige aanbod