Hulpaanbod

Acute Opvang

18 - 23 jr

Op locatie

Elker, Het Kopland en WerkPro gaan samenwerken om zwerfjongeren met Acute Opvang sneller te kunnen opvangen. Hiermee wordt in Groningen gewerkt aan het landelijke doel ‘geen zwerfjongeren meer op straat’. Met Acute Opvang leveren de organisaties maatwerk om dakloze  jongeren te ondersteunen. Elker en Het Kopland richten zich vooral op de opvang en de daarna in te zetten hulp. WerkPro biedt dagbesteding en indien nodig onderdak in Simplon Hostel.

Wat is Acute Opvang?

Het doel van het project is: ‘Jongeren krijgen een passend hulpverleningsaanbod, werken gericht aan hun toekomst, gaan het liefst terug naar een thuissituatie, naar school of aan het werk. Dit willen we bereiken door Spoedhulp in te zetten en onderdak te bieden.

Veel voorkomende problemen

 • Problemen met zelfstandig wonen

Hoe werkt Acute Opvang?

De doelgroep van het huidige project betreft jongeren van 18 jaar of ouder die acute hulp nodig hebben wegens een crisis in de thuissituatie. De crisis kan uiteraard verschillen van aard maar over het algemeen is er/dreigt er een gebrek aan onderdak waardoor de jongere op straat zou komen te staan.

Werkwijze

 1. Jongeren kunnen zich melden bij twee telefoonnummers (Bereikbaarheidsdienst Beschermd Wonen 06-20699639 of telefoonnummer Hoendiephuis: 06-53837864).

 2. De hulpvraag wordt vastgesteld. De begeleider die de casus telefonisch ontvangt houdt hem vast tot dat iemand anders hem vastheeft.

 3. Huisvesting en begeleiding/hulpverlening kan starten.

 4. Begeleiding richt zich om de onderstaande punten stabiel te krijgen:

   1. Onderdak
   2. Dagbesteding
   3. Financien
   4. Netwerk
   5. 1 volwassene waar de jongere op terug kan vallen
 5. Begeleiding zal vervolghulpverlening aanvragen.

 6. Begeleiding draagt zorg over aan nieuwe hulpverlening.

Aanmelden

Jongeren kunnen zich melden bij twee telefoonnummers (Bereikbaarheidsdienst Beschermd Wonen 06-20699639 of telefoonnummer Hoendiephuis: 06-53837864).

Ga naar het volledige aanbod