Print pagina

Hulp wanneer je kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik

Seksueel misbruik heeft vaak grote impact op je kind en jou als ouder. Dit kan zich bij je kind uiten in emotionele problemen of gedragsproblemen. Als ouder kun je te maken krijgen met problemen in de opvoeding of met gevoelens van boosheid, schuld en verdriet. Het is daarom goed om te weten dat Elker je kind en jou kan helpen bij de verwerking van seksueel misbruik.

Wat is de verwerkingsgroep seksueel misbruik?

De verwerkingsroep biedt jou en je (pleeg)kind hulp bij de verwerking van seksueel misbruik. Dit doen we met gesprekken en oefeningen. De verwerkingsgroep zorgt ervoor dat de stress of de schuldgevoelens bij je kind verminderen. Ook als ouder krijg je de kans om het seksueel misbruik van je kind te verwerken. Er is ruimte om jouw verhaal te doen en om te leren hoe je om kunt gaan met je gevoelens. Daarnaast krijg je handvatten om je kind te helpen bij de verwerking van zijn ervaringen.   De dader van het misbruik zit nooit in de verwerkingsgroep..

Voor wie is de verwerkingsgroep?

De verwerkingsgroep is er voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en hun ouders. Bij kinderen kan er sprake zijn van emotionele problemen of gedragsproblemen. Als ouder kun je hierdoor opvoedingsproblemen ervaren.

Hoe werkt de verwerkingsgroep?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met jou of je kind op. We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over de verwerkingsgroep.

 

Stap 1: Aan de hand van de problemen die jouw kind en jij ervaren, stellen we een hulpverleningsplan op. Hierin staan bijvoorbeeld doelen die tijdens de sessies in de verwerkingsgroep terugkomen.

Stap 2: De hulp voor jou en je kind start tegelijkertijd. Je kind gaat naar de kindergroep, hier komt hij in contact met leeftijdsgenoten die ook slachtoffer van seksueel misbruik zijn. Door gesprekken, oefeningen en rollenspellen begeleiden we je kind bij het verwerkingsproces. Als ouder ga je naar de oudergroep. Aan de hand van allerlei thema’s geven we je handvatten om met het gedrag, de problemen en trauma’s van je kind om te gaan. Daarnaast is er in de groep alle ruimte om jouw verhaal te doen. Ook doe je oefeningen om met je gevoelens om te gaan.

Stap 3: In een eindgesprek bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat jij en je kind daarbij nodig hebben. 


 

"Dankzij de verwerkingsgroep durft mijn kind weer alleen te spelen en is ze weer vrolijk."

Moeder

Vakgroep Seksueel Misbruik

Vakgroep Seksueel Misbruik

Feit: Sexueel misbruik kunnen ook kwetsende seksuele opmerkingen zijn.

Aanmelden

Je kind en jij kunnen naar deze Verwerkingsgroep verwezen worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming-Noord of een (huis)arts.

Meer informatie over onze verwerkingsgroep Seksueel Misbruik? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker