Print pagina

Voor kinderen en ouders die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt

Huiselijk geweld heeft grote impact op je kind én op jou als ouder. De gebeurtenissen kunnen bij je kind leiden tot emotionele problemen of gedragsproblemen. Maar ook jij kunt te maken krijgen met gevoelens van boosheid of schuldgevoel. In de verwerkingsgroep Huiselijk Geweld biedt Elker je kind en jou hulp en ondersteuning om met deze problemen om te gaan.

Wat is de verwerkingsgroep huishoudelijk geweld?

De verwerkingsgroep helpt je (pleeg)kind om zijn ervaringen met huiselijk geweld te verwerken. En als ouder leer je om je kind hierbij te ondersteunen. Ouders en kinderen volgen in vijftien groepsbijeenkomsten een eigen programma in de kinder- en oudergroep. Aan het einde van elke sessie komen de groepen bij elkaar. Daarnaast krijg je als ouder opdrachten mee naar huis. Jouw deelname maakt voor je kind duidelijk dat het niet alleen staat. En dat ruzies en geweld een probleem zijn van het hele gezin. De pleger van het huiselijk geweld zit nooit in de verwerkingsgroep.

Voor wie is de verwerkingsgroep huiselijk geweld?

De verwerkingsgroep is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun (pleeg)ouders. De groep is gericht op de verwerking van ruzie en huiselijk geweld dat ouders en kinderen in het gezin hebben meegemaakt.

Hoe werkt de verwerkingsgroep huiselijk geweld?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met jou en je kind op. We maken alvast een eerste afspraak en geven je meer informatie over de training.

 

Stap 1: Als ouder start je met zes bijeenkomsten. In deze groepssessies werk je aan je eigen verhaal. Wat is je voorgeschiedenis? Hoe zit het met ruzie en huiselijk geweld in het verleden? Door inzicht in jezelf, leer je ook jouw kind beter begrijpen.

Stap 2: Jij en je kind volgen daarna een programma van vijftien bijeenkomsten in de verwerkingsgroep. We hebben een ouder- en een kindergroep. In de beide groepen staat elke week een thema centraal. Bijvoorbeeld: ruzie, boosheid, veiligheid, nachtmerries, sterke kinderen en sterke ouders. In beide groepen behandelen we hetzelfde thema met gesprekken en oefeningen. Aan het eind van elke sessie komen de ouder- en kindergroep bij elkaar. Samen werken jullie verder.

Stap 3: In een eindgesprek bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat jij en je kind daarbij nodig hebben. 

"Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt."

Hulpverlener Elker

Jij bent lief maar ik hoef geen kusje

Pleegzorg

Feit: Naar schatting is tussen de 30 en 60 % van de kinderen niet alleen getuige van het geweld, maar ook zelf slachtoffer van geweld.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de verwerkingsgroep huiselijk geweld heb je een doorverwijzing nodig van het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming Noord  of een (huis)arts.

Meer informatie over de verwerkingsgroep huiselijk geweld?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.