Print pagina

Begeleiding thuis voor ouders met kinderen die  problemen hebben in hun  ontwikkeling.

De opvoeding van jonge kinderen kan soms pittig zijn. Zeker wanneer je als ouder te maken krijgt met lastig gedrag. Hoe kun je op een positieve manier omgaan met ongehoorzaamheid, driftbuien of agressief gedrag? En hoe word je als ouder zelfverzekerder in de opvoeding? Elker kan helpen met ambulante begeleiding bij jullie thuis.

Wat is Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

Begeleiding voor gezinnen met kind(eren) van 0-12 jaar. Dit betekent dat er een ambulant hulpverlener van Elker ongeveer 1 keer per week bij je thuis komt. Samen met jullie als ouders gaat de ambulant hulpverlener kijken wat nodig is en welke problemen er zijn. Ook je kind(eren) worden betrokken.  De begeleiding kan duren van 6 weken tot een jaar.

Wanneer Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

We zetten dit traject in wanneer je als ouder zorgen maakt over het gedrag en de ontwikkeling van je kind (0 tot 12 jaar). Denk aan excessief huilen (huilbaby's), ongehoorzaamheid, driftbuien, niet willen slapen, moeilijk eten  of agressief gedrag.  Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind & gezin wordt uitgevoerd door een ambulant hulpverlener. De hulpvraag van ouders staat voorop. Er wordt systeemgericht gewerkt, dat wil zeggen dat er naar het kind, de ouders en de omgeving wordt gekeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van principes van positief opvoeden. Het resultaat van de hulp is dat ouders vertrouwen krijgen in hun opvoedvaardigheden, waardoor zij beter kunnen omgaan met het gedrag van hun kind. De sfeer in de thuissituatie is dusdanig veranderd dat er meer aandacht is voor positieve momenten in de interactie tussen ouder en kind.

Hoe werkt Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met jou op. We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over het traject.

Stap 1: We maken kennis met jou en je kind en brengen in kaart welke problemen je ervaart in de opvoeding.   

Stap 2: We ordenen samen met jullie de problemen, denken samen na over oplossingen en stellen samen met jullie doelen. Daarna gaan we met elkaar aan de slag met deze doelen. We bespreken wat er goed gaat. Maar ook waar het nog niet lekker loopt. We geven jou en je kinderen adviezen en tips over hoe jullie met elkaar problemen op kunnen lossen.

Stap 3: In een eindgesprek bespreken we met elkaar wat heeft gewerkt en hoe je als ouder zelfstandig verder kunt.

Van drama tot weer plezier aan tafel.

Niels:

“De ambulant hulpverlener ging ook bij Mel (3 jaar) op de peuterspeelzaal kijken. Samen hebben we een manier gevonden om hem wel in zijn eigen bed te laten slapen”

Ouder

‘"Doordat de hulpverlener ook video-opnames maakte, zagen we ineens wat er werkelijk gebeurde als we gingen eten."

Aanmelden

Je kunt een verwijzing krijgen voor dit traject van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Meer informatie over Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.