Print pagina

Spelenderwijs met problemen omgaan

Allerlei problemen kunnen ervoor zorgen dat je kind zich niet goed kan ontwikkelen. En soms is het niet duidelijk wat je kind dwarszit. Speltherapie van Elker kan dan helpen. Want de manier waarop je kind speelt, vertelt veel over wat er in hem of haar omgaat. Daarnaast helpt speltherapie kinderen om spelenderwijs met hun problemen om te gaan.

Wat is speltherapie?

Tijdens speltherapie wordt je kind gevolgd in zijn spel. Dit gebeurt in onze spelkamer. Van verkleedkleren tot knutselmateriaal: hier kan je kind met allerlei speelgoed spelen. Een speltherapeut speelt mee en kijkt mee. De therapeut probeert in beeld te krijgen welke problemen je kind ondervindt en hoe je kind geholpen kan worden. Goede samenwerking met jou als ouder is belangrijk tijdens deze therapie. Zo helpt onze ouderbegeleider je om in de opvoeding om te gaan met de problemen die je kind ervaart.

Wanneer speltherapie

We zetten speltherapie in bij kinderen die in de knel zitten, gedragsproblemen vertonen of problemen in hun ontwikkeling hebben. Speltherapie is er voor kinderen van 3 tot 14 jaar.

Hoe werkt speltherapie?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met jou op. We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over de therapie.

 

Stap 1: De speltherapeut bespreekt samen met jou aan welke doelen we gaan werken. Na een aantal spelobservaties stelt de therapeut een behandelplan op. 

Stap 2: Je kind komt elke week op een vast tijdstip spelen. Dit duurt ongeveer drie kwartier. Als ouder kun je ook betrokken worden bij het spel van je kind. Dit gebeurt in overleg. Gemiddeld duurt de speltherapie een jaar. Je hebt regelmatig contact met je speltherapeut over de voortgang. Daarnaast heb je als ouder gesprekken met de ouderbegeleider.

Stap 3: In een eindgesprek bespreken we met elkaar wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat je kind daarbij nodig heeft. 

"Door de speltheorie van Elker voelt Joep zich steeds beter op zijn gemak bij ons."

Pleegmoeder

De dag van een speltherapeute

Voor een effectieve speltherapeutische behandeling is het belangrijk dat ouders er actief bij betrokken zijn. Hun betrokkenheid blijkt de uitkomsten te verbeteren.

Aanmelden

Je kind kan naar deze therapie verwezen worden door het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Meer informatie over speltherapie? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.