Print pagina

Om leren gaan met agressie in lastige situaties

Wordt je kind snel boos? En leidt dit vaak tot agressie, ruzie en problemen? Dan biedt de agressieregulatie training R.E.S.P.E.C.T. van Elker uitkomst. Tijdens deze training leert je kind om zijn boosheid te beheersen en om lastige situaties anders op te lossen.

Wat is R.E.S.P.E.C.T.?

R.E.S.P.E.C.T. is een agressieregulatie training. Tijdens de training leert je kind hoe hij om moet gaan met agressieve gevoelens. De training bestaat uit gesprekken en oefeningen. Hierdoor leert je zoon of dochter onder meer om zijn of haar gedrag aan te passen en problemen zonder boosheid op te lossen. Je kind heeft na de training zijn impulsen beter onder controle en raakt minder snel gefrustreerd.

Wanneer R.E.S.P.E.C.T.?

De training is voor kinderen van 12 tot 23 jaar. De training wordt gegeven aan jongeren die door hun agressieve gedrag vaak in de problemen raken. Thuis, op school of op het werk. Jongeren kunnen door hun gedrag al eens in aanraking geweest zijn met politie.

Hoe werkt R.E.S.P.E.C.T.?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met jou of je kind op. We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over de training.

 

Stap 1: Tijdens een intakegesprek brengen we in kaart welke problemen je kind heeft en stellen we doelen op. Als ouder kun je ook voor dit gesprek worden uitgenodigd.

Stap 2: De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Tijdens deze sessies doet je kind allerlei oefeningen. Ook hebben we gesprekken. Hierin leert je zoon of dochter om te gaan met agressieve neigingen en lastige situaties. Ook leert je kind hoe het voor ander gedrag kan kiezen en problemen anders op te lossen.

Stap 3: In een eindgesprek bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat je kind daarbij nodig heeft.  

"Dankzij R.E.S.P.E.C.T gaat het een stukken beter met Timo. Hij reageert veel rustiger en is minder snel gefrustreerd."

Vader van Timo

Niet praten zonder een klik.

Beschermd wonen

Feit: Sommige jongeren worden te snel agressief en ze worden zó agressief dat ze er geen controle meer over hebben.

Aanmelden

Je kind kan naar deze training verwezen worden door het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Meer informatie over R.E.S.P.E.C.T?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.