Print pagina

Hulp bij gedragsproblemen van je kind.

Ieder kind is wel eens boos of ongehoorzaam. Dat is heel normaal. Sommige kinderen zijn heel vaak driftig, ongehoorzaam of opstandig. Opvoeden is dan een hele klus! Soms gaat het gedrag vanzelf over of kunnen ouders het veranderen. Maar dat lukt niet altijd. Als een kind gedragsproblemen heeft, vraagt dit veel van de ouders. PMTO is er voor hen. Zodat ze weer grip krijgen op het gedrag van hun kind.

Wat is PMTO?

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een intensieve behandeling voor ouders. De PMTO-therapeut zoekt samen met ouders naar manieren om het gedrag van hun kind positief te veranderen. Door PMTO kunnen ouders hun opvoedingsvaardigheden versterken. Denk aan beter contact krijgen met een kind, op tijd grenzen stellen, toezicht houden op waar en met wie een kind speelt, samen problemen oplossen, benadrukken wat een kind goed doet en zorgen dat een kind beter gaat luisteren. Ouders leren dit vooral met oefeningen.

Wanneer PMTO?

PMTO is voor ouders van kinderen (4 tot 12 jaar) met lastig gedrag, waar ouders geen of weinig grip op hebben. Voorbeelden zijn verzet tegen regels, liegen, snel boos worden en vechten. Dit kan het gevolg zijn van een ontwikkelings   stoornis bij het kind, maar dat hoeft niet. Het gedrag kan veel ruzie en problemen veroorzaken. Veel ouders voelen boosheid, verdriet, schaamte of machteloosheid, omdat ze zich zorgen maken over de opvoeding. Het is ook moeilijk voor een kind, bijvoorbeeld als het vaak straf krijgt. Soms hebben kinderen sombere stemmingen. PMTO helpt ook de ouders van deze kinderen.

PMTO heeft niet alleen positief effect op het gedrag van het kind maar ook op de mate waarin ouders de opvoeding en aspecten die daarmee samenhangen als belasting ervaren.

Factsheet juni 2017 PMTO

 Sinds 2006 hebben landelijk ruim 3000 gezinnen van PMTO gebruik gemaakt.

Aanmelden

Je kunt een verwijzing krijgen voor dit traject van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Meer informatie over PMTO? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.