Print pagina

Tijdelijk een veilige plek voor je kind

Soms is het beter wanneer je kind voor een tijdje in een pleeggezin woont. Bijvoorbeeld wanneer je als ouder even niet in staat bent om je kind een veilige plek te bieden. Of wanneer de zorg voor je kind jou te zwaar is. Ook kan het zijn dat de kinderrechter beslist dat het voor je kind beter is om ergens anders te wonen. Elker zorgt dan voor de opvang van je kind in een pleeggezin.

Wat is pleegzorg?

Wanneer het jou als ouder tijdelijk niet lukt om voor je kind te zorgen, is pleegzorg een optie. Elker zorgt dan voor de tijdelijke opvang van je zoon of dochter in een pleeggezin. Je kind draait volledig mee in dit gezin. De pleegouders krijgen hierbij hulp van een pleegzorgbegeleider van Elker. Je kind krijgt hierdoor de ruimte om zich te ontwikkelen en veilig op te groeien. Dit geeft jou als ouder de tijd om de problemen die jij ervaart, op te lossen. Afhankelijk van je problemen, kan Elker jou hierbij helpen.

Wanneer pleegzorg?

Als ouder ervaar je grote problemen met de opvoeding van je kind(eren). Bijvoorbeeld omdat de problemen in jullie gezin zo groot zijn dat de veiligheid en de ontwikkeling van je kind in het geding zijn. Het kan ook zijn dat de zorg voor je kind te zwaar is en dat de problemen die er zijn, thuis niet opgelost kunnen worden. 

Hoe werkt pleegzorg?

Wanneer je kind een tijd in een pleeggezin woont, blijf jij als ouder wel in beeld. Je wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van je kind in het pleeggezin.

Stap 1: Elker onderzoekt eerst of er binnen je familie of jouw kennissenkring geschikte pleegouders zijn. Zijn die er niet, dan kiezen we uit de pleegouders die zich bij ons hebben ingeschreven. We kijken heel zorgvuldig naar welk gezin geschikt is voor de opvang van je kind.

Stap 2: Daarna start de opvang en de opvoeding van je kind in het pleeggezin. Deze opvang duurt maximaal 1 jaar. De pleegouders krijgen hierbij ondersteuning van de pleegzorgbegeleider. Waar nodig en waar mogelijk kun jij in deze fase ook hulp krijgen van Elker.

Stap 3: In deze periode kijken we naar het toekomstperspectief van je kind. En we kijken hoe het met jou gaat. In sommige gevallen kan je kind na een tijd weer thuis wonen. Wanneer dit niet haalbaar is, zetten we in op langdurige pleegzorg.

"Mijn pleegmoeder stopt af en toe een lief briefje in mijn broodtrommel als ik naar school ga."

Achtjarige Sofie

Bij afscheid botsen verstand en gevoel.

Pleegzorg

Feit: Pleegouders geven Elker een 8.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de pleegzorg van Elker is een doorverwijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin of Jeugdbescherming Noord.

Meer informatie over pleegzorg?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.