Print pagina

Na de scheiding de draad weer oppakken met je kind

Na een scheiding verandert er veel in je gezin. Zeker als de scheiding ingewikkeld was en jij je kind(eren) een tijdlang niet hebt gezien. Hoe pak je de draad dan weer op? En hoe laat je jouw kind weer aan jou wennen? Het Omgangscentrum zorgt ervoor dat je de relatie met je kind kunt verbeteren en versterken.

Wat is het Omgangscentrum?

Iedere ouder heeft recht op omgang met zijn kind. Toch kan het gebeuren dat je door de scheiding je kind(eren) een tijdlang niet hebt gezien. Wanneer er weer ruimte ontstaat voor omgang met je kind, is het lastig om de draad op te pakken. Ook voor je kind en je ex-partner kan de nieuwe situatie lastig zijn. Het Omgangscentrum biedt dan hulp en begeleiding. Met gesprekken, adviezen en begeleiding bij de eerste ontmoetingen met je kind.

Wanneer Omgangscentrum?

Het Omgangscentrum is er voor ouders die in een scheidingssituatie zitten. Hierbij heeft één van de ouders zijn kind(eren) een tijdlang niet gezien. Het Omgangscentrum is de start van een situatie waarin er wel weer omgang is met je kind(eren).

Hoe werkt het Omgangscentrum?

Stap 1: We beginnen met individuele gesprekken. Eerst met jou en met je ex-partner afzonderlijk. Daarna vindt er een gezamenlijk gesprek plaats. Hierin maken jullie afspraken over de omgang.

Stap 2: Het kind en de ouder bij wie het kind woont, krijgen een rondleiding op het Omgangscentrum. Ben je de ‘uitwonende ouder’? Dan maak je in deze fase kennis met de omgangsbegeleider.

Stap 3: Er vinden vijf tot tien begeleidingsbezoeken plaats. Je krijgt je kind(eren) op bezoek in het Omgangscentrum. Deze bezoeken duren vaak een uur. We hebben hiervoor een speciale kamer ingericht. Een huiselijke plek waar je bijvoorbeeld een spelletje kunt doen met je kind. Na afloop bespreek je met de begeleider wat goed ging, maar ook wat je moeilijk vond.

"Ik ben zo blij dat ik op deze manier mijn dochter weer kan ontmoeten."

Moeder

Mijn kind weer zien in het Omgangscentrum

Een vader vertelt

Aanmelden

Je kunt jezelf en je kind(eren) rechtstreeks zonder verwijzing aanmelden bij Elker. In dit geval betaal je 150 euro per bezoek. Je kunt ook op naam van je kind een verwijzing vragen via de huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociale wijkteam. Bij een verwijzing zijn er geen kosten voor jou. Dit geldt ook wanneer je een beschikking van de rechtbank hebt.

Meer informatie over het Omgangscentrum? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.

Feit: In 2015 werd 48 keer gebruik gemaakt van het Omgangscentrum