Print pagina

Jongeren helpen hun leven weer op de rit te krijgen

Maak jij je als ouder zorgen om je kind? Bijvoorbeeld omdat je zoon of dochter regelmatig spijbelt, verkeerde vrienden heeft of in aanraking is gekomen met politie en justitie? Elker kan helpen met Nieuwe Perspectieven. Hierin helpen we je kind om z’n leven weer op de rit te krijgen.

Wat is Nieuwe Perspectieven?

Nieuwe Perspectieven is een behandelprogramma voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Doel van het programma is om te voorkomen dat je zoon of dochter door problemen verder afglijdt. Je kind krijgt hierbij intensieve begeleiding van een coach. Daarnaast zorgen we ervoor dat je kind hulp uit z’n eigen omgeving krijgt. We schakelen Very Important Persons (VIP’s) in om je kind te ondersteunen. Dit zijn mensen die belangrijk zijn voor je kind. Een opa of oma, buurvrouw of voetbaltrainer. Verder maken we afspraken met instanties zoals school en de sociale dienst.

Wanneer Nieuwe Perspectieven?

Jongeren komen in aanmerking voor Nieuwe Perspectieven wanneer ze risicovol gedrag vertonen. Denk aan: regelmatig spijbelen, contacten met politie en justitie of problemen thuis.

Hoe werkt Nieuwe Perspectieven?

Binnen vijf dagen na de aanmelding nemen we contact met je op. We maken een eerste afspraak en jij en je kind krijgen meer informatie over de hulpverlening.

 

Stap 1: We brengen de problemen die je kind ervaart in kaart. We kijken wie je kind zou kunnen helpen. Samen met je zoon of dochter stellen we een actieplan en doelen op. We maken ook afspraken met de omgeving en met instanties. Als ouder wordt je hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Stap 2: We voeren het actieplan uit. Je kind krijgt drie maanden lang intensieve begeleiding. Dit betekent dat je kind meerdere keren per week met z’n begeleider spreekt. Over wat goed gaat en wat beter kan. Maar ook hoe je kind met moeilijke situaties om kan gaan.

Stap 3: Na drie maanden begint de nazorgperiode. Hierin hebben we nog regelmatig contact met je kind.

 

"Dankzij Elker heb ik geen gedoe meer met de politie en gaat het thuis weer een stuk beter."

17-jarige Jayden

Feit: Mondelinge verwijzing voor 18+ is voldoende.

Aanmelden

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn en afkomstig zijn uit de stad Groningen, kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden. Voor jongeren onder de 18 is een verwijzing nodig van (huis)arts, Centrum Jeugd en Gezin of het lokale wijkteam.

Meer informatie over Nieuwe Perspectieven?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.