Print pagina

Verschillende problemen in één keer aangepakt

Soms kan het gebeuren dat het thuis niet meer gaat tussen jou en je kind. Omdat er grote problemen zijn. Bijvoorbeeld omdat je zoon of dochter worstelt met schulden, verslaving of gedragsproblemen. Elker biedt in deze gevallen familietherapie. Hierbij pakken we verschillende problemen in één keer aan. Dit doen we samen met je kind, jullie gezin en de omgeving. 

Wat is Multidimensionale Familietherapie (MDFT)?

Probleemgedrag van je kind heeft niet alleen te maken met de persoon zelf. Ook de omgeving heeft invloed. Het gezin, vrienden, school en vrije tijd. In deze therapie speelt die omgeving een belangrijke rol. Iedereen die het belangrijk vindt dat het goed gaat met je kind, is onderdeel van de oplossing. Het doel is om je zoon of dochter te helpen zodat een normale relatie met jou weer mogelijk is. Ook helpen we jou als ouder om beter om te gaan met de problemen die je kind heeft. 

Wanneer MDFT?

MDFT is er voor jongeren vanaf 12 jaar. Vaak gaat het om jongeren die door verslaving, criminaliteit, schulden, psychische klachten of gedrag grote problemen thuis hebben. Ook kan het zijn dat één van de ouders problemen heeft. 

Hoe werkt MDFT?

Tijdens de therapie vinden er elke week twee tot drie bijeenkomsten plaats. Er zijn vier soorten sessies: sessies met je kind, met jou als ouder, met je kind én jou en sessies met bijvoorbeeld de school of vrienden van je kind. De therapeut heeft daarnaast meerdere keren per week contact met jullie. Dit kan via mail, sociale media of per telefoon. 

Fase 1: We motiveren je kind voor de behandeling. We brengen in kaart wat de problemen zijn en wie hierbij kan helpen. Daarnaast ‘normaliseren’ we de situatie. We zorgen ervoor dat jullie weer rustig en respectvol met elkaar kunnen praten en dat jullie kunnen samenwerken aan de toekomst.
Fase 2: We gaan aan de slag met het behandelplan. We maken afspraken en stellen doelen op. Bijvoorbeeld geen of minder alcohol en drugs gebruiken. Of weer naar school gaan. Ook als ouder werk je aan doelen. Bijvoorbeeld beter voor jezelf zorgen en duidelijke grenzen stellen. We bespreken geregeld wat goed gaat en wat beter kan.
Fase 3: We sluiten de therapie af. We bespreken wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat jullie daarbij nodig hebben. 

"Dankzij een betrokken hulpverlener die met ons bleef puzzelen, kunnen wij weer verder met onze zoon. Een aanpak die werkt vanuit hoop, écht contact en een gezinsgerichte aanpak."

Merel

Niet praten zonder een klik.

Beschermd wonen

Feit: MDFT weet 80 tot 90% van de gezinnen in de behandeling te betrekken en daarin vast te houden.

Aanmelden

Het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin kunnen kinderen of jongeren aanmelden voor MDFT. Ook kan er sprake zijn van een directe opdracht van de reclassering of de rechtbank.

 Meer informatie over Familietherapie? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.