Print pagina

Elker helpt je kind om jouw scheiding een plek te geven

Wanneer je gaat scheiden, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor je kind. Er verandert opeens veel in zijn leven en dit kan invloed hebben op de ontwikkeling. Met de coaching ‘Kinderen in echtscheidingssituaties’ (KIES) helpt Elker kinderen en jongeren om de scheiding te verwerken.

Wat is KIES?

KIES helpt jouw kind om jouw scheiding te verwerken. Dit doet je kind onder meer door tijdens bijeenkomsten met lotgenoten te praten. Maar ook door te oefenen met gedrag, omgaan met gevoelens en oefenen van moeilijke gesprekken. In overleg met ouders kan ook worden besloten om KIES individueel te doen.

Wanneer KIES?

KIES is er voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar. Het gaat om kinderen die een scheiding meemaken of die een scheiding hebben meegemaakt.

Hoe werkt KIES?

Stap 1: KIES start met een informatiebijeenkomst voor alle ouders. Elker geeft hierin informatie over het traject. Daarnaast krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 2: Je kind gaat naar de KIES-groep. De groep komt acht keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten praat je kind met andere kinderen over de scheiding. Daarnaast oefenen ze met gedrag en gevoelens, omgaan met moeilijke situaties en keuzes maken.

Stap 3: Na afloop van het traject volgt er een evaluatie voor alle ouders.

Wat je kind in de KIES-groep bespreekt, blijft vertrouwelijk. Behalve wanneer er zorgen zijn die met jou besproken moeten worden.

"Na de eerste bijeenkomst zag ik Kim al opbloeien. Op school wordt ze gepest maar bij KIES voelde ze zich fijn."

Vader 10-jarige Kim

Op vaderdag ben ik niet bij mijn vader

Verhaal over KIES

Aanmelden

Je kunt ervoor kiezen om je kind rechtstreeks zonder verwijzing aan te melden. In dit geval betaal je de kosten van de coaching zelf: € 289,50 euro per kind. Je kunt ook op naam van je kind een verwijzing vragen via de huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociale wijkteam. Bij een verwijzing zijn er geen kosten. Dit geldt ook wanneer je een beschikking van de rechtbank hebt.

Meer informatie over Kinderen in echtscheidingssituaties? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.

Feit: 46 jongeren namen al deel aan KIES, waarvan 14 broertjes en zusjes