Print pagina

Een tijdelijk thuis voor jongeren

Het kan gebeuren dat je kind even niet meer thuis kan wonen. Omdat er problemen zijn in jullie gezin. Of omdat je kind thuis vastloopt. Een gezinshuis van Elker biedt dan een oplossing. Een tijdelijk thuis waar je kind op kan groeien in een veilige omgeving.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis biedt onderdak aan kinderen tussen de 12 en de 18 jaar. Onze gezinsouders nemen je kind op als gezinslid. Ze zorgen voor de opvoeding en de begeleiding. In een gezinshuis woont je kind met maximaal vier andere jongeren. Elk gezin heeft daarnaast eigen kinderen. Je zoon of dochter draait mee in het gezin. Daarnaast volgt je kind een eigen programma: school, huiswerk of hobby’s. Hierdoor kan je zoon of dochter zich blijven ontwikkelen. Als het mogelijk is, blijft je kind contact houden met jou als ouder.

Wanneer gezinshuis?

Het gezinshuis is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Hoe werkt het gezinshuis?

Stap 1- Voordat we starten, maken een hulpverleningsplan. We stellen met je kind doelen op. Elker vindt het belangrijk dat je als ouder betrokken blijft. Hier maken we afspraken over. Bijvoorbeeld over wat we van jou als ouder verwachten en hoe je contact kunt onderhouden met je kind.

Stap 2 –Elker heeft verschillende gezinshuizen in de provincie Groningen. Je kind wordt in één van deze gezinshuizen geplaatst. Dit kan voor langere of kortere tijd zijn. Elker bekijkt regelmatig hoe het gaat. We hebben hiervoor gesprekken met de gezinsouders en met je kind.

Stap 3 –Soms kan je kind na een tijdje weer naar huis of naar een andere vorm van hulp zoals begeleid wonen. Wanneer je kind 18 wordt, zoeken we ruim voor die tijd naar een passende vervolgplek.

"Een gezinshuis is een plek waar structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid op nummer 1 staat."

Gezinshuisouder

Bed op recept voor Kim

Behandelgroepen 24-uurs

In één Gezinshuis van Elker kunnen vijf jongeren worden geplaatst.

Verwijzing

Het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin kunnen je zoon of dochter verwijzen naar het Gezinshuis.

Meer informatie over het Gezinshuis?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.