Print pagina

Hulp voor je kind in het (speciaal) onderwijs: thuis én op school

School is belangrijk voor kinderen. Helaas is voor sommige kinderen naar school gaan niet altijd even makkelijk als voor andere kinderen.

Wat is BOOG?

BOOG staat voor Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs en Gezin. BOOG richt zich op kinderen in het basisonderwijs. Bij BOOG draait alles om samenwerking tussen Elker, ouders én school. Met elkaar onderzoeken we wat je kind thuis en op school nodig heeft om zich weer goed te ontwikkelen. Hoe de aanpak eruit ziet, hangt af van de problemen en de vragen die er zijn. BOOG kan bestaan uit:

  • Observaties thuis en op school
  • Begeleiding op school of thuis
  • Werken in groepjes en oefenen met andere kinderen
  • Ondersteuning en coaching in het gezin
  • Coaching van de leerkracht

Wanneer BOOG?

BOOG wordt ingezet als er een hulpvraag rondom het kind is die vooral tot uiting komt op school.  Bijvoorbeeld als je kind problemen ervaart in de klas.  Naast de problemen in de schoolsituatie word je ook thuis geholpen.

BOOG kan ook ingezet worden op peuterspeelzaal en kinderopvang i.p.v. school.

Hoe werkt BOOG?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met je op. We maken een eerste afspraak en je krijgt meer informatie over wat er gaat gebeuren.

Stap 1: Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we met gesprekken met je kind, school en met jou als ouder. Vaak doen we observaties. In de klas, maar ook thuis.

Stap 2: We kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat je zoon of dochter weer goed mee kan doen op school. Met jou als ouder, je kind en school bespreken we het plan van aanpak.

Stap 3: In nauwe samenwerking met ouders en school werkt Elker met je kind om deze doelen te behalen.

Stap 4: Na maximaal een half jaar ronden we de begeleiding af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Er waren vragen over Noor. Door observatie op het SBO en de inzet van Elker hebben we veel duidelijker gekregen wat zij op school én thuis nodig heeft van iedereen. Door het behandelplan maakt ze nu mooie stapjes in haar ontwikkeling."

Leerkracht van de 8-jarige Noor

De dag van Ambulant Hulpverlener

Team Zorg en Onderwijs 0-12

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor BOOG is een doorverwijzing nodig van een(huis)arts of van het basisteam in uw gemeente (CJG, WIJ-team, Sociaal Team). Aan deze behandeling zijn geen kosten verbonden.  Meer informatie over BOOG?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.