Print pagina

Als zelfstandig wonen lastig is, biedt Elker begeleiding

Niet voor elk kind is het even gemakkelijk om op zichzelf te wonen. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met schulden, school of werk. Of omdat je zoon of dochter het moeilijk vindt om goed voor zichzelf te zorgen en contacten aan te gaan. Elker biedt deze jongeren begeleiding bij het zelfstandig wonen.

Wat is beschermd wonen?

Elker biedt twee vormen van beschermd wonen. De eerste is ‘Beschermd kamer wonen met verblijf.’ Je zoon of dochter woont dan in een huis van Elker. De tweede is ‘Begeleid kamer wonen.’ Je kind heeft dan eigen woonruimte en krijgt daar begeleiding van Elker. Voor beide vormen geldt dat Elker de zelfstandigheid van jongeren wil vergroten. Dit doen we met individuele begeleiding, trainingen, dagbesteding en diverse projecten.

Wanneer beschermd wonen?

Beschermd wonen is er voor jongeren van 17 tot 27 jaar die problemen ervaren met zelfstandig wonen. Ook moet er sprake zijn van een psychiatrische beperking. Deze beperking is niet meer allesbepalend in het dagelijks leven. Je kind is in staat om met de juiste begeleiding nieuwe vaardigheden te leren. Jongeren komen alleen voor dit traject in aanmerking wanneer ze ten minste een IQ van 85 hebben.

Hoe werkt beschermd wonen?

Elker biedt verschillende vormen van beschermd wonen én begeleiding. De begeleiding die je kind krijgt, hangt af van de problemen die er zijn. Ook wanneer je kind tijdens het traject extra begeleiding nodig heeft, biedt Elker deze.

 

Stap 1: Bij de start van het traject stellen we met je zoon of dochter en de omgeving doelen vast. Elker gaat hierover ook met jou als ouder in gesprek. Op basis van deze doelen maken we een plan van aanpak.

Stap 2: Tijdens het traject krijgt een jongere individuele begeleiding. Daarnaast biedt Elker dagbesteding. Bijvoorbeeld voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan of geen werk hebben. We bieden ook diverse projecten. Zo kunnen jongeren meedoen aan ons kookproject. Hierin leren ze samen koken en oefenen ze in een veilige sfeer aan hun (sociale) vaardigheden.

Stap 3: Na maximaal twee jaar ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Dankzij de begeleiding van Elker mag ik binnenkort zelfstandig gaan wonen."

19-jarige jongen

Niet praten zonder een klik.

Beschermd wonen

Feit: Samenwerken met ouders is nodig omdat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind (artikel 18 IVRK) en samenwerking bijdraagt aan positieve uitkomsten.

Aanmelden

Meer informatie over Beschermd Wonen? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.