Print pagina

Rust, veiligheid en stabiliteit wanneer het thuis niet meer gaat

Soms gaat het thuis niet meer met je zoon of dochter. De problemen zijn te groot en geven teveel spanning in je gezin. De 24-uurs Behandelgroep biedt dan uitkomst. Je kind verblijft dan een tijdje bij Elker. Wij zorgen voor rust, veiligheid en stabiliteit. Je zoon of dochter kan zich focussen op de behandeling. Zodat jullie na een tijdje thuis weer samen verder kunnen.

Wat is een 24-uurs behandelgroep?

Je kind krijgt in een behandelgroep 24 uur per dag begeleiding van Elker. Onder meer bij wonen, onderwijs en vrije tijd. Je zoon of dochter kan zich focussen op de behandeling en krijgt de gelegenheid om te oefenen met gedrag. Thuis wordt de strijd en de spanning verminderd. Dit biedt jou en je gezin even ruimte. Om problemen een plekje te geven of om na te denken over hoe het verder moet.

Wanneer 24-uurs behandelgroep?

De behandelgroep is er voor jongeren (12-18 jaar) waarvoor behandeling in de thuissituatie even niet meer mogelijk is. Vaak gaat het om grote problemen thuis, meestal in combinatie met een psychiatrische stoornis. Je kind ervaart veel last van deze problemen. De problemen hebben ook negatieve invloed op het gezin en de omgeving.

Hoe werkt de behandelgroep?

Elker wil kinderen en jongeren zoveel mogelijk in de thuissituatie helpen. De 24-uurs behandelgroep is daarom een tijdelijke oplossing. Ons doel is altijd om behandeling thuis weer mogelijk te maken. We hebben verschillende behandelgroepen. Bij de één ligt de nadruk op het omgaan met problemen. Bij de ander op het herstel van psychiatrische problemen. In welke groep jouw kind terecht komt, hangt af van de hulp die het nodig heeft. Uiteraard informeren we jou als ouder uitgebreid over de gang van zaken.

"De hulp van Elker helpt me echt. Samen met de groepsleiding werk je aan je doelen. Ik leer op de groep om zelf keuzes te maken in hoe ik deze doelen wil behalen."

15-jarig meisje

Niet praten zonder een klik.

Beschermd wonen

Verwijzing

Het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of professionals van Centrum Jeugd en Gezin kunnen je kind verwijzen naar de 24-uurs Behandelgroep.

Meer informatie over de 24-uurs Behandelgroep?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.

Feit: Wanneer ouders een duidelijke plaats hebben in de hulpverlening is de kans op een goede uitkomst van de hulp groter en is er een grotere kans op behoud van het effect van de behandeling in de thuissituatie.