Print pagina

Problemen op school? Elker biedt hulp voor kind, ouders én leerkracht

Het kan gebeuren dat je zoon of dochter het moeilijk heeft op school of de opvang. Er zijn zorgen over het gedrag en de ontwikkeling. Je kind zit niet lekker in zijn vel en heeft vaak ruzie. Elker kan dan helpen bij de ontwikkeling van je kind: thuis en op school. Dit doen we met ambulante begeleiding. Dat is hulp voor het kind, maar ook voor ouders en leerkrachten.

Wat is ambulante begeleiding?

Onze begeleiding richt zich op kinderen (2 – 14 jaar) die naar peuterspeelzaal, dagverblijf, basisschool of buitenschoolse opvang gaan. Ambulant betekent dat we hulp bieden in de omgeving van het kind: thuis of op school. Ook ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen begeleiding van Elker krijgen. Bijvoorbeeld om meer inzicht in de problemen van je kind te krijgen. Onze hulp bestaat vaak uit:

  • Observaties: thuis en in de groep
  • Gesprekken met kind, ouders of leerkracht
  • Coaching van leerkracht of pedagogisch medewerker
  • Ondersteuning en coaching in het gezin

Wanneer ambulante begeleiding?

  1. Er zijn op school of op de opvang zorgen over je kind. Bijvoorbeeld door problemen met het gedrag of de ontwikkeling.
  2. Als ouder weet je niet hoe je met het gedrag van je kind moet omgaan. Je maakt je zorgen over je kind en zijn situatie op school.
  3. Ook school kan om hulp vragen om je kind beter tot zijn recht te laten komen.

Hoe werkt ambulante begeleiding?

Binnen vijf dagen na de aanmelding nemen we contact met je op. We maken een eerste afspraak en je krijgt meer informatie over de begeleiding

Stap 1: We beginnen met gesprekken. Met jou als ouder, je kind, de verwijzer en de leerkracht of pedagogisch medewerker. We bespreken de problemen die er zijn. En we bekijken wat je kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Op basis hiervan maakt Elker een plan van aanpak.

Stap 2: We gaan aan de slag. Dit kan op allerlei manieren. We doen observaties. In de klas, maar ook thuis. We houden gesprekken of geven coaching.

Stap 3: Na een aantal  maanden ronden we de begeleiding af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Het was erg prettig dat de Elker-coach meekeek op de peuterspeelzaal en ons adviezen gaf hoe we konden omgaan met het gedrag van Jelmer."

Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

Feit: In 2015 kregen 172 kinderen ambulante begeleiding.

Aanmelden

Meer informatie over ambulante begeleiding voor schoolgaande kinderen?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.