Print pagina

In oktober 2015 is de P-toets afgenomen onder pleegouders van Elker Pleegzorg. De P-toets is een onderzoek waarin de ervaringen van pleegouders met de pleegzorginstelling worden gemeten met behulp van een vragenlijst. Deze vragenlijst is deels online en deels schriftelijk afgenomen. Er is een respons behaald van 61 procent en er hebben 213 pleegouders deelgenomen aan het onderzoek. Pleegouders waarderen Elker Pleegzorg gemiddeld met een 7,6. Het thema contact en bejegening wordt door pleegouders het hoogst gewaardeerd.

In februari 2016 worden de verdere uitkomsten gepubliceerd.