Print pagina

Hoe zit het met de ouderbijdrage?

In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd. Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven. In bijgaande factsheet vindt u uitgebreide informatie over deze ouderbijdrage.