Print pagina

Elker en de jeugdhulp

Elker werkt nauw samen met tal van partners in het lokale veld, zoals basisteams, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugdbescherming Noord, huisartsen, scholen, kinderdagverblijven en andere instanties. Wanneer meer specialistische hulp nodig is, kan Elker dit bieden. We leveren specialistische ambulante programma’s in de thuis- of schoolsituatie, pleegzorg en diverse vormen van verblijf. We werken zoveel mogelijk in de leefomgeving van de cliënt en bieden daar de hulp die nodig is. We werken samen met gezinnen en netwerkpartners om doelen te bereiken. Daarbij hebben wij een gezamenlijk belang: zo snel mogelijk passende hulp bieden, zodat ouders, kinderen en jongeren hun leven weer op de rit krijgen.


Cliënten gaven Elker in het tweede kwartaal van 2016 gemiddeld een rapportcijfer 8.6

Elker is ook actief in uw gemeente. Wilt u weten wie de contactpersoon in uw gemeente is? Klik dan hier.

Maatschappelijke opdracht

Maatschappelijke opdracht

Elker heeft een inhoudelijke toetssteen geschreven voor verdere ontwikkelingen die ons inspireert en ons tegelijkertijd scherp houdt op onze rol en de bijdrage die wij (willen en gevraagd worden...
Lees meer
Tevreden pleegouders geven Elker 7,6

Tevreden pleegouders geven Elker 7,6

In oktober 2015 is de P-toets afgenomen onder pleegouders van Elker Pleegzorg. De P-toets is een onderzoek waarin de ervaringen van pleegouders met de pleegzorginstelling worden gemeten met behulp...
Lees meer
Tevredenheidsonderzoek samenwerking SPGE, school en Elker

Tevredenheidsonderzoek samenwerking SPGE, school en Elker

Op 1 januari 2014 is in de gemeente Eemsmond de pilot ‘VVE plus in Eemsmond’ gestart. Deze pilot is een samenwerking tussen Stichting Peuterspeelzaalwerk Gemeente Eemsmond (SPGE), Elker, Jeugd- en...
Lees meer
Elkander werkwijze

Elkander werkwijze

In de eerste helft van 2014 heeft, in samenwerking met Bureau Jeugdzorg (inmiddels ondergebracht bij de basisteams), de pilot Elkander plaatsgevonden. Deze pilot had tot doel een werkwijze te...
Lees meer
Effectmeting Elker

Effectmeting Elker

Speciaal voor u presenteert Elker op deze pagina de uitkomsten van het effectonderzoek. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten van ons hulpaanbod. De nieuwste...
Lees meer
Team Aanmelding en Advies

Team Aanmelding en Advies

Wilt u advies of wilt u een cliënt aanmelden? Het is ook mogelijk om een casus voor te leggen om te kijken welke hulp het beste aansluit bij de vraag van uw cliënt. Bel gerust met het Team...
Lees meer
Ouderbijdrage in de Jeugdwet

Ouderbijdrage Jeugdwet

In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd. Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel...
Lees meer

Cliënttevredenheid

Ouders waarbij de hulp is afgesloten in het eerste halfjaar van 2015 waarderen de hulp van Elker met een 8,6. De cijfers zijn gebaseerd op 78 ouders/verzorgers, die een exitvragenlijst hebben...
Lees meer
Jongleren: Participeren op de arbeidsmarkt

Over project Jongleren

Project Jongleren is een samenwerkingsverband tussen Elker en de NOVO. Met dit project willen we jongeren optimaal laten participeren op de arbeidsmarkt. De jongeren hebben vaak te maken met...
Lees meer

Maatschappelijke Business Case JeugdhulpPlus

In deze Maatschappelijke Business Case beschrijven we een totaalbeeld van de trajectzorg JeugdhulpPlus vanuit de perspectieven van de cliënt, de professionals, de organisatie en de maatschappij. De...
Lees meer
100% score op implementatie Kwaliteitskader

100% score op de implementatie van het Kwaliteitskader

Elker, Jeugd- en opvoedhulp in de provincie Groningen ligt 100% op schema met de implementatie van de acties uit het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Hoe doen ze dat...
Lees meer
de organisatie

De organisatie

Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Soms gaat opvoeden en...
Lees meer
Elker in cijfers

Elker in cijfers

Elker helpt op jaarbasis ongeveer 4.000 kinderen, jongeren en gezinnen. Met meer dan 420 professionals  zet Elker zich dagelijks in, in de hele provincie. De actuele feiten en cijfers voor u op...
Lees meer

De effecten van Invoorzorg

Op 12 juni heeft het succesvolle congres #gewoonmeedoen plaatsgevonden het Het Poortje Jeugdinrichtingen.
Lees meer