Disclaimer

Algemene vragen

050-5239500

Elker doet er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.  Ziet u iets wat niet klopt? Stuur dan een mail naar: communicatie@elker-hetpoortje.nl

Intellectueel eigendomsrecht

Elker is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Elker enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot communicatie@elker-hetpoortje.nl

Fotografie
Alle personen op de foto's zijn modellen en ook alle namen zijn gefingeerd in verband met privacy.

HKZ

Elker is HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg. Dit betekent dat Elker voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.