Disclaimer

Aanmelding & advies

050-5239494

Elker gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Elker houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@elker.nl

Colofon

Elker is HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg. Dit betekent dat Elker voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.

Intellectueel eigendomsrecht

Elker is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Elker enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot communicatie@elker-hetpoortje.nl

Fotografie

Alle personen op de foto's zijn modellen en ook alle namen zijn gefingeerd in verband met privacy.

U kunt hier de algemene voorwaarden van Elker lezen.