Aanmelden

Aanmelden JeugdzorgPlus

Wilt u nu contact met een medewerker van het Servicepunt? Bel 050 851 46 06 of mail servicepunt@elker.nl. Wilt u direct een jongere aanmelden? Gebruik dan onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier JeugdzorgPlus

Wij verzoeken u als verwijzer dit aanmeldformulier in te vullen. Het gaat om de gegevens van uzelf en van de cliënt(e). We vragen veel informatie om de opname en behandeling snel en zo optimaal mogelijk te kunnen starten. Om deze reden kan een aanmelding pas in behandeling genomen worden als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld.

Gegevens verwijzer

Invullen als verwijzing plaatsvindt door huisarts of medisch specialist


Gegevens jongere
Gegevens ouders/verzorgers

Zo ja, dan hoeft u de adresgegevens van de vader niet in te vullen


Gegevens onderwijsinstelling

Gegevens huisarts

Diagnose

Graag zo concreet mogelijk omschrijven
Contactgegevens

Bijlagen

Voor een goede screening van de aanmelding vragen we onderstaande relevante informatie als bijlage te uploaden en mee te sturen. Deze documenten zijn nodig om tot intake en plaatsing over te kunnen gaan. Bij aanmelding vanuit een gemeente vragen wij het invulformulier RIGG mee te sturen.

- Toestemmingsverklaring/instemmingsverklaring * klik hier voor downloaden - Risico-inventarisatie * klik hier voor downloaden - STEP formulier klik hier voor downloaden